Tổ tự nhiên

Kế hoạch tháng 10

12/11/2015 9:49:18 PM

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2015.

1.Công tác chuyên môn:

*. Ưu điểm

- Nhìn chung tất cả các giáo viên trong tổ đều thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Không có giáo viên chậm giờ, bỏ tiết, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của nhà trường phân công để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.

- Giáo viên lên báo giảng đúng thời gian quy định.

- Đa số giáo án kí duyệt đúng thời gian quy định.

- Tham gia BDHSG đúng kế hoạch.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng GD và Sở GD tổ chức.

* Hạn chế:

- Công tác dự giờ đột xuất, dự giờ thao giảng chưa thực hiện đúng kế hoạch.

- Việc sử dụng thiết bị dạy học thực hiện chưa nghiêm túc.

2. Công tác chủ nhiệm:

*.Ưu điểm

- Giáo viên chủ nhiệm bám lớp, thực hiện tốt các quy định của đội đề ra.

- Tổ chức thành công phiên họp phụ huynh đầu năm học.

- Thực hiện tốt công tác lao động của nhà trường phân công.

*.Hạn chế.

- Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm còn chậm.

- Công tác báo cáo chưa kịp thời, thiếu thông tin.

3. Công tác khác:

- 100% giáo viên tham gia tốt các hoạt động do nhà trường, công đoàn, đoàn, đội tổ chức.

- Tham gia làm phổ cập GD theo đúng kế hoạch.

4. Xếp thi đua tháng 9

TT

Họ và tên

Tổ xếp loại

Ghi chú

1

Trần Mạnh Hà

LĐTT

 

2

Võ Thị Thanh Lê

LĐTT

 

3

Nguyễn Thế Diệu

LĐTT

 

4

Nguyễn Đình Thái

LĐTT

 

5

Nguyễn Thị Hải

LĐTT

 

6

Nguyễn Văn Thiên

LĐTT

 

7

Võ Thị Hương

LĐTT

 

 

II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015:

 

1. Tư tưởng chính trị:

 - Mỗi GV  nêu cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình.

- Nghiêm chỉnh thực hiện thật tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, nhà nước & Luật GD.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/10.

 2. Công tác chuyên môn:

- Tập huấn và tiếp thu chuyên môn nghiêm túc, có chất lượng.

- Tổ lên kế hoạch cụ thể rõ ràng chi tiết kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ mình.

- Tiến hành công tác BDTX nội dung 2.

- Tổ chức dự giờ thăm lớp lần 2.

- Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh tham gia cuộc thi “giải toán qua mạng”, giải toán trên máy tính Casio.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa (Địa, Hóa).

- Tích cực đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học.

- Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời, chính xác, tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

 3.  Công tác chủ nhiệm:

- GVCN giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản của nhà trường, ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

- GVCN lớp phải đặc biệt quan tâm, sát sao đến lớp mình chủ nhiệm.

- Chỉ đạo HS lớp mình chủ nhiệm lao động đầy đủ đúng yêu cầu đề ra.

- GVCN đặc biệt quan tâm đến nề nếp, kỷ luật của HS.

- Tích cực vận động học sinh đến trường, quan tâm đến việc học tập của các em.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật số lượng, báo cáo định kỳ cho BGH.

- GVCN chỉ đạo học sinh:

+ Đại hội chi đội

+ Chăm sóc cây xanh

  4.  Công tác khác:

- Thamgia các hoạt động TDTT chào mừng ngày 20/10.

- Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

- Tham gia đầy đủ các hội nghị, đại hội đầu năm

- Chuẩn bị tốt cho HNCBCC.

- Hoàn thành công tác điều tra phổ cập và nhập vào phần mềm phổ cập.

- Phối hợp với các tổ chức trong, ngoài nhà trường tổ chức kiểm tra việc học tập ban đêm của học sinh.

- Làm tốt công tác lao động theo khu vực khoán của các lớp.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

Thời gian

Nội dung công việc

28/8 –

5/10/2015

-Dạy học theo TKB.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio, giải toán qua mạng.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân.

- Dự giờ 2 tiết.

7/10 – 12/10/2015

-Dạy học theo TKB.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio, giải toán qua mạng.

- Dự giờ thao giảng 2 tiết.

14/9 – 19/10/2015

-Dạy học theo TKB.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio, giải toán qua mạng.

- Dự giờ 2 tiết.

21/10 – 30/10/2015

-Dạy học theo TKB.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio, giải toán qua mạng.

- Dự giờ thao giảng 2 tiết.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5028
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
THÔNG BÁO
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 466772 lần

Đang online: 2 người