Tổ tự nhiên

Kế hoạch tháng 9

12/11/2015 9:32:42 PM

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2015.

1.Công tác chuyên môn:

*. Ưu điểm

- Nhìn chung tất cả các giáo viên trong tổ đều thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện việc thi lại đánh giá học sinh đúng quy chế, Không có giáo viên chậm giờ, bỏ tiết, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của nhà trường phân công để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.

- Giáo viên lên báo giảng đúng thời gian quy định.

- Đa số giáo án kí duyệt đúng thời gian quy định.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng GD và Sở GD tổ chức.

* Hạn chế:

- Một số đ/c kí duyệt giáo án còn chậm.

- Việc kí sổ đầu bài vẫn còn một số tiết giáo viên dạy không kí, dạy không tên bài dạy, tiết theo ppct, một số giáo viên còn dùng bút tẩy trắng để xóa.

- Việc treo lịch báo giảng một số đồng chí thực hiện chưa đều.

- Việc sử dụng thiết bị dạy học thực hiện chưa nghiêm túc.

2. Công tác chủ nhiệm:

*.Ưu điểm

- Giáo viên chủ nhiệm bám lớp, thực hiện tốt các quy định của đội đề ra.

- Thực hiện tốt công tác lao động của nhà trường phân công.

*.Hạn chế.

- Công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường chưa đạt hiệu quả đặc biệt học sinh dân tộc (Lớp 91; 72).

- Việc bám lớp của GVCN khi tham gia các hoạt động tập thể chưa nhiệt tình, thiếu đôn đốc nhắc nhở học sinh.

3. Công tác khác:

- 100% giáo viên tham gia tốt các hoạt động do nhà trường, công đoàn, đoàn, đội tổ chức.

- Làm tốt công tác KĐCLGD. Tham gia làm phổ cập GD theo đúng kế hoạch.

4. Xếp thi đua tháng 8

TT

Họ và tên

Tổ xếp loại

Ghi chú

1

Trần Mạnh Hà

LĐTT

 

2

Võ Thị Thanh Lê

Hoàn thành nhiệm vụ

Giáo án kí chậm.

3

Nguyễn Thế Diệu

Hoàn thành nhiệm vụ

Giáo án kí chậm.

4

Nguyễn Đình Thái

Hoàn thành nhiệm vụ

Giáo án kí chậm.

5

Nguyễn Thị Hải

LĐTT

 

6

Nguyễn Văn Thiên

Hoàn thành nhiệm vụ

Giáo án kí chậm.

7

Võ Thị Hương

LĐTT

 

II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015:

 1. Tư tưởng chính trị:

 - Mỗi GV phải nêu cao tinh thần phấn khởi khi bước vào năm học mới, nêu cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình.

- Nghiêm chỉnh thực hiện thật tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, nhà nước & Luật GD.

- Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh 02 tháng 9 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

 2. Công tác chuyên môn:

- Tập huấn và tiếp thu chuyên môn nghiêm túc, có chất lượng.

- Giáo án soạn theo hướng dẫn của phòng và của trường (có ghi ngày soạn (đánh máy), ngày giảng (đánh máy tháng, năm) và phần rút kinh nghiệm cho tiết dạy)

- Thực hiện kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, đánh giá chất lượng HS đầu năm vào các sổ sách đã quy định.

- Tổ lên kế hoạch cụ thể rõ ràng chi tiết kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ mình.

- Xây dựng KH năm học của tổ, KHBDTX của tổ, KH hoạt động cả năm của cá nhân, KHBDTXGV theo quy định.

- Thực hiện cam kết chất lượng theo mẫu của BGH.

- Tổ chức dự giờ thăm lớp lần 1.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

- Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh tham gia cuộc thi “giải toán qua mạng”, giải toán trên máy tính Casio.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa (Địa, Hóa).

- Tổ chức đăng kí giáo viên dạy giỏi cấp trường, đăng kí xây dựng và triển khai các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm.

- Tích cực đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học.

- Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời, chính xác, tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các GV lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

 - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  khi có  thay đổi phải thực hiện tốt công tác bàn giao về hồ sơ sổ sách cũng như nội dung chương trình giảng dạy tại thời điểm bàn giao và phải có biên bản          

- Giáo viên bộ môn làm việc với cán bộ thiết bị, lập danh mục mua bổ sung thiết bị dạy học.

- Duyệt kế hoạch cá nhân của tổ chuyên môn.

- Hoàn thành các loại hồ sơ tổ, cá nhân và nộp cho BGH duyệt.

 3.  Công tác chủ nhiệm:

- GVCN giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản của nhà trường, ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

- GVCN lớp phải đặc biệt quan tâm, sát sao đến lớp mình chủ nhiệm.

- Chỉ đạo HS lớp mình chủ nhiệm lao động đầy đủ đúng yêu cầu đề ra.

- GVCN đặc biệt quan tâm đến nề nếp, kỷ luật của HS.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ cho lớp như khăn chải bàn, lọ hoa, chổi, hốt rác, chậu rửa tay, khăn lau tay, cờ…

- Tích cực vận động học sinh đến trường, quan tâm đến việc học tập của các em.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật số lượng, báo cáo định kỳ cho BGH.

- Tuyên truyền cho học sinh thực hiện tốt tháng an toàn giao thông.

- Chuẩn bị tốt cuộc họp PHHS đầu năm học.

  4.  Công tác khác:

- Thamgia các hoạt động TDTT chào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2015-2016.

- Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

- Chuẩn bị tốt cho HNCBCC.

- Hoàn thành công tác điều tra phổ cập và nhập vào phần mềm phổ cập.

- Phối hợp với các tổ chức trong, ngoài nhà trường tổ chức tốt đêm trung thu cho các em học sinh.

- Làm tốt công tác lao động theo khu vực khoán của các lớp.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

Thời gian

Nội dung công việc

31/8 –

5/9/2015

- Tham gia hoạt động TDTT chào mừng 2/9.

- Chuẩn bị tốt cho công tác khai giảng năm học 2015-2016.

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2015-2016.

- Làm tốt công tác điều tra PC.

7/9 – 12/9/2015

-Dạy học theo TKB.

- Làm tốt công tác điều tra PC.

- Triển khai cho học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 1.

- Dự giờ đột xuất  2 tiết.

14/9 – 19/9/2015

-Dạy học theo TKB.

- Làm tốt công tác điều tra PC.

- Kiểm tra kế hoạch cá nhân.

- Triển khai cho học sinh tham gia giải toán qua mạng.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio.

- Dự giờ thao giảng 2 tiết (đ/c Thái, đ/c Diệu)

21/9 – 26/9/2015

-Dạy học theo TKB.

- Làm tốt công tác điều tra PC.

- Duyệt kế hoạch cá nhân.

- Tổ chức tốt đêm trung thu cho học sinh.

- Triển khai cho học sinh tham gia giải toán qua mạng.

- Bồi dưỡng HS giỏi Hóa, Địa, Giải toán trên máy tính Casio.

- Họp tổ xét thi đua tháng 9.

Trần Mạnh Hà

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3133
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
THÔNG BÁO
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 466769 lần

Đang online: 1 người