LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2019 - 2020

4/26/2020 7:38:24 AM

Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 01/03/2020

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS THANH HÓA

                                                                     

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Đ/c

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

- Chỉ đạo công tác vệ sinh

- Hội ý HĐNT lúc 8h30

 

- Có mặt lúc 7h30 để làm tổng vệ sinh

- Tham gia họp

- Làm việc bình thường

 

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Trực trường

- Họp cấp ủy phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội CB

- Trực trường theo lịch

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Thứ Ba

25/02

Sáng

- Trực trường

- Đ/c Phương hiến máu nhân đạo

-  Có mặt lúc 7h để làm tổng vệ sinh

- Đ/c Nhung, Thái hiến máu nhân đạo

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Trực trường

 

-  Trực trường theo lịch

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Thứ Tư

26/02

Sáng

- Đại hội Chi bộ trù bị

- Đảng viên tham gia

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Tổ chức Đại hội Chi bộ

- Đảng viên tham dự

- Tham gia họp

 

- HS nghỉ học

Phương

Thứ Năm

27/02

Sáng

- Trực trường

- Tổng vệ sinh lúc 7h.

 

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Kiểm tra học sinh ở bản Ka Xen.

- GV, NV kiểm tra tình hình học sinh theo thôn, bản.

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Thứ Sáu

28/02

Sáng

- Trực trường

-  Tổng vệ sinh

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Dự Đại hội Chi bộ TH Thanh Lạng

-  Tổng vệ sinh

- Tham gia họp

- HS nghỉ học

Phương

Thứ Bảy

29/02

Sáng

- Trực trường

-  Tổng vệ sinh

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

Chiều

- Trực trường

-  Tổng vệ sinh

- Làm việc bình thường

- HS nghỉ học

Phương

CN

01/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: Quá trình thực hiện có đột xuất Nhà trường  thông báo trên bảng, các đ/c theo dõi thực hiện./.